Zwycięskie strategie ustalania stawek

Zwycięskie strategie ustalania stawek

Niedawno poszedłem do podatku odsprzedaży w New Jersey. To był bardzoniewielki podatek sprzedaży w małychwiejskich borough. Było tylko 7obiektów w podatku od sprzedaży iudało mi się dostać 2 zastawy o 10 i 12procent. To nie jest zła w ogóle wdzisiejszym konkurencyjnym podatkusprzedaż środowiska w New Jersey.Zwykle o podatku sprzedaż takiegoprzychodzę, odprawia ręką bo niejestem gotów zapłacić premię za małypodatek liens.

Większość z zastawy w tej sprzedaży(tylko jeden) były do $600. W niektórychpaństwach samorządy sprzedająnarzędzie zastawy w sprzedaży podatkuprawo wraz z podatków. Wszystko, cojest wypłacane do lokalnej gminy mogąbyć sprzedawane jako zastawu podatkuo podatku sprzedaż. Większość z tychzastawów były dla wodnych lubkanalizacji zaległości. Tylko jednegozastawu wliczone podatki wraz zkanalizacji zaległej kwoty i był niecoponad 1700 dolarów. Wszystkie innebyły albo wody lub kanalizacji kwoty luboba.

W ciągu ostatnich kilku lat w New Jerseypanowała tendencja do oferty premiumna te małe narzędzie zastawy.Inwestorzy są skłonni zapłacić premię nate zastawy aby zapłacić kolejne podatki.Ale na małe narzędzie zastawy, zwyklenie masz płacić podatku kolejnychpłatności, ale tylko kolejne kanalizacjilub wody kwot, które są znaczniemniejsze niż kwoty podatku. Należypamiętać, że w New Jersey, odsetki zzastawu jest po pierwsze oferty aż do0% zanim oferty premium. Chociażodzyskać konta premium, jeśli zastawujest realizowane w 5 lat, nie dostaćzainteresowanie na ofertę kwota premiilub kwoty zastawu. Dostaniesz niewielkąkarę na kwoty zastawu i odsetekustawowych (18%, gdy podatnik jest$1500 delikwenta i 8% na coś przedtym).

Niektóre fundusze lien podatkowe byłgotów zapłacić, aby dostać te małenarzędzie zastawy ma zdobyć trochę narękę. W zeszłym roku widziałem jeopłacić do 1500 dolarów premii, abyuzyskać małe $200 lub 300 dolarówzastawu. Co to naprawdę jestrównoznaczne jest, że oni robią takiemałe mieszane zwrot ich inwestycji,który naprawdę to nie warto w ogóle;zwłaszcza dla inwestorówindywidualnych.

Tak jak byłem stanie kupić 2 małezastawy w godnej stopy procentowe oostatniej sprzedaży podatku, brałemudział? Najpierw poszedłem do małychsprzedaży, który miał tylko 15 zastawyna oryginalnej listy sprzedaży podatku ibyło tylko 7 obiektów pozostawione naliście w dniu sprzedaży. Po drugie byłynie naprawdę duże zastawy w tejsprzedaży; największy był do $2000.Duże zastawy wydobyć wszystkichkonkurencji.

Po trzecie musisz wiedzieć, kiedyprzestać licytacji. Faktycznie było trochęszczęście o tej sprzedaży, był tylko jedeninnych licytantów reprezentującychzastawu podatkowych inwestycjiFunduszu. Licytować każdego zastawu,z wyjątkiem jednego, ale nie oferta musię zbyt daleko. Jeśli nie otrzymaszchciwy i nalegać na licytacji każdyzastaw do dolnej linii, pozostałychoferentów może nie licytować każdypojedynczy zastawu, aż do ich dolnejlinii.

Dalej jest rzeczą, że byłem szczęśliwyuzyskać Okruchy z tej sprzedaży. Comam na myśli jest to, że 2 obiekty, któredostałem zastawy na były najgorszymobiektów w sprzedaży. Jeden byłwłasnością banku i rozpada. To nie byłpod opieką w latach. Możesz zobaczyćzdjęcie na okładce tego wydania. Niemożesz go zobaczyć na obrazku, alemiała też śmieci piętrzyły się w podjazd ipodwórku i zniszczone, spada w dółobór w plecy. Inne Dom był wolny i mabyć wykluczeni przez bank. Był onrównież bardzo mały dom z nie garażu,potrzebuje trochę TLC i wieleaktualizacji.

Jeśli I zdecydowała się nie po tolicytować te właściwości ze względu naich stan, ja byłby mieć przegapiłem kilkadobry zastawy i tylko zastawy, które bybył wypłacalny dostać. Musisz byćgotów podjąć co big boys nie ma lub sąskłonni puścić. Tych obiektów może byćstraszny kształt i wolne, ale są one nadaldobre zastawy. Bank zamierza odkupićje w pewnym momencie, ale chyba nieaż sprzedają je, które może trwać przezdługi, długi czas. Który mi dać czas, abyzapłacić kolejne narzędzie płatności(Pamiętaj, były to małe narzędziezastawy, dodać do mojej inwestycji izrobić większe zainteresowanie!